בנתונים מפורטים הנוגעים להוצאה הציבורית בשנת 2023, מציינת INE כי פורטוגל רשמה בשנה שעברה "את אחד הערכים הגבוהים ביותר במשקל הריבית ששולמה בתוצר (2.2%), ועברו רק ספרד, יוון ואיטליה (עם 2.5%, 3.5% ו -3.8%, בהתאמה)".

על פי המכון, מדינות אלה "הציגו גם רמה גבוהה של חוב ציבורי הנמדד כאחוז מהתמ"ג". בשנת 2023 הממוצע באזור האירו היה משקל ריבית ששולם על התוצר של 1.7%

.

נתונים שפרסמה INE מצביעים על כך שבשנה שעברה שילמה פורטוגל ריבית בסביבות 5.7 מיליארד יורו על החוב הציבורי שלה, שייצג עלייה של 23.3% (כמיליארד יורו) בהשוואה לערך 2022.

התפתחות זו מיוחסת לעליית הריבית, ושבירה את מגמת הירידה שהחלה בשנת 2015, השנה שלאחר סיום תוכנית הסיוע הכלכלי והפיננסי.

על פי המכון הסטטיסטי, הסכום ששולם בריבית בשנת 2023 קרוב לזה ששולם בשנת 2020 (5.8 מיליארד יורו) ומהווה כשני שלישים מהסכום ששולם בשנת 2014.

בכיוון ההפוך של ריבית, החוב הגולמי של הממשלות הציבוריות (מאוחד) הראה, בשנת 2023, ירידה של תשעה מיליארד בערכו הנומינלי.