בסך הכל הוערכו 20,966 מוסדות להשכלה גבוהה מרחבי העולם, 435 יותר מאשר בשנה הקודמת, ו- UAlG מופיע במיקום 1309, עם ציון כולל של 68.9, ובחקירה הוא דורג 1,255.

מאז 2012, CWUR פרסמה את הדירוג האקדמי היחיד של אוניברסיטאות ברחבי העולם, המעריך את איכות החינוך; ואת יכולת התעסוקה, בהתבסס על ההצלחה המקצועית של סטודנטים לשעבר; איכות צוות ההוראה; וביצועי מחקר. אינדיקטורים אובייקטיביים משמשים לארבעת עמודי התווך הבסיסיים העומדים בבסיס מתודולוגיית הסיווג (חינוך, יכולת תעסוקה, צוות הוראה ומחקר), מבלי להסתמך על סקרים והצגת נתונים על ידי אוניברסיטאות

.