"בהתחשב בכך ש- Armação de Pêra הופך לאטרקציה תיירותית בעונת הרחצה, עיריית סילבס רואה שחשוב למזער ככל האפשר את ההגבלות על נגישות האזרחים בכלל ולמנוע את הסיכונים הנובעים ממגבלות אפשריות לניידותם, במיוחד לילדים, קשישים, אנשים עם מוגבלות או בעלי ניידות מופחתת".

בשל כך החליטה העירייה "להשעות הליכי רישוי לעיסוקים חדשים של המרחב הציבורי, עקב ביצוע פעולות עירוניות הפטורות משליטה מוקדמת, הכוללות התקנת פיגומים לביצוע ציורים על מבנים והשעיית הליכי רישוי לעיסוקים חדשים של המרחב הציבורי, עקב ביצוע פעולות תכנון עירוניות הפטורות משליטה מוקדמת, הכוללות התקנת מיכלי איסוף פסולת בניין (כגון דילגים)".