"המשרד מעריך את תהליך בית החולים החדש במערב ואת כל המסמכים הפרוצדורליים שהועברו אליו מהממשלה הקודמת", מסרה הרשות בתגובה לסוכנות לוסה.

משרד הבריאות הבטיח כי "הממשלה רואה בפרויקט זה רלוונטי מאוד לכל האזור ותעניק לו את כל העדיפות הראויה לו".

בשבוע שעבר טענו כל הקבוצות הפרלמנטריות לדחיפות בבניית בית החולים החדש באזור ושאלו את הממשלה האם עליה לשמור על ההחלטות הקודמות או לא, כאשר PAN, BE ו- PS ממשיכים הלאה בטענה כי אסור לסגת ושעליה לעקוב אחר מה שכבר נעשה.

בישיבה זו אושרו בדרך כלל טיוטות החלטות של PAN ו- BE הממליצות לממשלה לשמור על החלטות קודמות ולהתקדם עם תוכנית ארגון מחדש של בתי החולים הנוכחיים ונשלחו לוועדת הבריאות להערכה במומחיות.

כמו כן אושרה טיוטת החלטה נוספת של ה- PCP הקוראת להקמת בית החולים החדש.

הפרלמנט שקל גם שתי עתירות, האחת הגנה על המיקום בקלדס דה ריינה והשנייה דורשת להכיר בתוקף התהליך המתמשך.

בניית בית החולים החדש במערב היא אחד הציוד בשלב התכנון בתחום הבריאות המופיע ב'תקציר המעבר' שנמסר על ידי הממשלה בראשות אנטוניו קוסטה לראש הממשלה הנוכחי, לואיס מונטנגרו.

על פי המסמך, אליו הייתה גישה ללוסה, פרופיל הסיוע והמיקום אושרו ביוני 2023, "כאשר מודל המימון נחקר", שהועבר לייעוץ PricewaterhouseCoopers (PWC) בפברואר השנה.

פרופיל הטיפול מצביע על בית חולים עם 467 מיטות, מתוכם 381 לאשפוז כללי, 74 משרדי ייעוץ חוץ, 17 תחנות דיאליזה כרונית, בית חולים יום רב תכליתי והתמחויות לרפואת ילדים, אונקולוגיה ובריאות הנפש.

מתוכנן חדר ניתוח עם 10 חדרים, ארבעה מהם מוקדשים למרפאות חוץ ושלושה למקרי חירום ויולדות עם תשעה חדרי לידה ונאונטולוגיה עם תשע מיטות ושישה חממות.

בבית החולים החדש יהיו 16 התמחויות רפואיות, שלוש מהן אינן קיימות בבתי החולים הנוכחיים של יחידת הבריאות המקומית המערבית (ULS) - אנדוקרינולוגיה, נפרולוגיה וראומטולוגיה.

בכל הנוגע להתמחויות כירורגיות, היא שומרת על שש הקיימים.

ארבע ההתמחויות האבחנתיות והטיפוליות הקיימות צריכות להגדיל לחמש, עם הכללת האנטומיה הפתולוגית.

המסמך מציע גם הקמת מרכז טכנולוגי וביו-רפואי לתמיכה בטיפול אשפוז ואשפוז, עם מעבדות לפתולוגיה קלינית, אנטומיה פתולוגית, אימונוהמותרפיה והדמיה.

על פי המסמך, בית החולים החדש צריך לכסות את אזור ההשפעה של קלדס דה ריינה, אובידוס, פניש, בומברל, טורס ודראס, קדאוואל, לורינהה וחלק ממפרה, למעט הקהילות בעיריות אלקובאסה ומפרה, המשרתות כיום, ועיריית נזרה.

המסמך שימש בסיס להחלטה להקים את בית החולים העתידי בבומברל, על חלקת אדמה של 54 דונם, בהתחשב במרכזיותו ביחס לעיריות שהיא תשמש וגודל הקרקע המאפשרת הרחבת היחידה החדשה, אם זה היה המקרה בעתיד.

הבחירה בבומברל התבססה על קריטריוני נגישות, כמו קרבתו ליציאה 11 מכביש 8 (החוצה את המערב כולו) ותחנת הרכבת.

בית החולים החדש צריך להחליף את היחידות הנוכחיות של קלדס דה ריינהה, טורס ודרס ופניש של יחידת הבריאות המקומית במערב, המשרתות 300,000 תושבים בעיריות קלדס דה ריינה, אובידוס, פניש, בומברל, טורס ודרס, קדאוואל ולורינה וחלק מהעיריות אלקובאסה ומאפרה.