"מאז פתיחתו, ב- 16 בינואר 2023, בסך הכל 1,000 בעלי חיים, כולל כלבים וחתולים, התקבלו ל- CROAF מסיבות שונות, כגון איסוף בעלי חיים תועים בכבישים ציבוריים, מסירה על ידי רשויות או גופים שותפים אחרים, חטיפות סניטריות לתוקפנות נגד בעלי חיים או אנשים או לכידות במסגרת תוכנית לכידה, עיקור והחזרה (C.E.D.)", מסבירה עיריית פארו בהצהרה.

במסגרת תוכנית CED, 468 חתולים עוקרו, בנוסף ל 215 עיקרים של כלבים וחתולים מחוץ לתוכנית.

בנוסף לעיקרים שבוצעו ב- CROAF, יש לעירייה "תוכנית תמיכה לעמותות, שבאמצעותה היא תומכת כלכלית באגודות להגנת בעלי חיים הפועלות בעירייה, ובכך מאפשרת להן, באופן אוטונומי, להתערב גם עם בעלי חיים תועים, כלומר באמצעות תוכנית C.E.D."

מאז פתיחתה העבירה CROAF, במסגרת אימוץ אחראי, בסך הכל 208 בעלי חיים, כאשר 88 בעלי חיים שנמצאו אבודים בכבישים ציבוריים הוחזרו למשפחותיהם. הרוב המכריע של בעלי החיים שעוקרו במסגרת תוכנית CED הוחזרו למושבות שאליהן השתייכו

.