בהצהרה מסבירה AMN כי לאחר קבלת מידע מהסוכנות לאיכות הסביבה הפורטוגזית (APA), האחראית על ביצוע הניתוחים, ומייעצה שלא לצאת לשחות בחוף קונסיסאו, ניתנו הוראות להניף את הדגל האדומה.

הודעות הוצבו גם בנקודות הגישה לחוף האוסרות על שחייה.

זהו החוף השני בעיריית קסקאיס, במחוז ליסבון, שהיה סגור לשחייה, בשל ערכים מיקרוביולוגיים מעל פר

מטרי ההתייחסות האי

סורים

יישארו בתוקף עד שתוצאות ניתוחי איכות המים החדשים מצביעים על כך שהערכים המיקרוביולוגיים נמצאים בפרמטרי הייחוס, עדיין על פי

ה- AMN.