"הממשלה החליטה לבטל את החלטה 26A משנת 2024, מיום 20 בפברואר, ובשבועות הקרובים תאושר ותפורסם החלטה נוספת שמטרתה להמשיך במדיניות אחריות, אך עדיין להקל על ההגבלות הקיימות כיום, בהתחשב במצב בשנת 2023", אמר ראש הממשלה, לאחר ישיבת ועדת ניטור הבצורת, בפארו.

לואיס מונטנגרו ציין כי ההנהלה תאשר "הקלה של כ -20 דונם מעוקב במגבלה הקיימת כיום בכל תחומי הפעילות", ותחלק סכום זה על "2.65 דונם מעוקב של הקלה בצריכה עירונית, 13.14 הקלה בצריכה לחקלאות ו -4.17 הקלה בצריכה לתיירות".


מצב כוננות

בחודש פברואר הכריזה הממשלה הקודמת, בראשות אנטוניו קוסטה, על מצב התראה באלגרבה עקב הבצורת ויישמה אמצעי מגירה שסיפקו הפחתת צריכה של 25% לחקלאות ו -15% למגזר העירוני

.

לואיס מונטנגרו הודיע כעת על הקלה במגבלות אלה, אם כי הדגיש כי יש צורך לשמור על מים ככל האפשר, שהם "משאב נדיר" באזור.

"מה שבולט כאן הוא הקלה גדולה יותר בתחום החקלאות, כי זה היה גם האזור שהייתה לו הגבלה גדולה יותר ביחס למצב בשנת 2023", טען, והצדיק את החלטת הממשלה עם הגשמים שיפלו בחודשים האחרונים ששיפרו את התחזית הכללית של עתודות המים באזור.

מונטנגרו אמרה גם כי נתונים אלה מייצגים, "בהשוואה לשנת 2023, ירידה בזמינות של 10% בצריכה עירונית ו -13% בצריכה לחקלאות ותיירות".

"אנו נוקטים צעד זה מודעים להתפתחות המצב ההידרולוגי, שהיה חיובי בחודשים האחרונים, תוך מודעות לכך שהמים הם משאב נדיר, שיש להגן עליו, לשמר ולנהל היטב, מודעים לכך שמירה על מדיניות זו מרמזת גם על חיזוק השקעות, בנוסף לכל הניטור שעשינו היום וכי נעשה גם באוגוסט הבא, בדיוק, תוך בדיקת הצעדים שאנו הולכים לנקוט כעת", הצהיר גם פקיד הממשלה.


הבצורת נמש

כת לואיס מונטנגרו הזהיר כי מצב הבצורת עדיין נמשך ויש צורך לשמור על משאבי המים, בהתחשב בכך שהחלטת הממשלה התקבלה מנקודת המבט של "עלייה בפורטוגל, ובאזורים הבעייתיים ביותר, כמו אזור אלגרבה, רמות יעילות המים" ולקדם "צריכה אחראית יותר

".

ראש הממשלה אמר גם כי יש צורך "להפחית את ההפסדים בשימושים השונים במים" ולפנות לשפכים במקרים בהם מקור זה בר קיימא, כמו גולף, ולהבטיח שמטרת הממשלה היא גם לקדם השקעות ש"יכולות לעזור לניהול יעיל יותר זה" של מים.