דרושים מתנדבים לחנויות המופצות על פני עיריות באזור אלגרבה. ההרשמה פתוחה כעת לכל מי שרוצה להתנדב. ההרשמה היא חובה ויש לחזור עליה עבור כל קמפיין.

בהצהרה קורא נונו קבריטה אלבס, נשיא בנק המזון של אלגרבה, "לאחדות כולם לעזור במטרה זו". האחראי מדגיש כי "שעה אחת ביום שלך תעשה את ההבדל בחייהם של אלפי משפחות".

מתנדבים חיוניים בכל אחת מ -130 החנויות, הפרוסות בכל העיריות באזור, שם יש צורך לחלק שקיות ובהמשך לקבל את האוכל עם התרומות.

במחסני פארו ופורטימאו, עזרה חיונית לפריקת מזון, הפרדתו וקיפול שקיות, בין שאר המשימות.

נונו קבריטה אלבס מחזק כי "בנוסף למתנדבים בחנויות ובמחסן, אנו זקוקים לתרומות מזון".

בשלב זה, כל התמיכה חיונית, שכן אלפי משפחות נמצאות על סף העוני.

ניתן לספק עזרה בחנויות עם אוכל או שוברים, אך גם כאן בתרומות מזון או באמצעות תמיכה כספית, מה -24 במאי עד ה -2 ביוני.