בשיחה עם לוסה בשולי הפגישה הבינלאומית המתקיימת בליסבון תחת הנושא "יצירת היסטוריה בזמנים של דרישות פוליטיות סותרות", הסביר מנהל המ כון להיסטוריה עכשווית באוניברסיטת נובה דה ליסבון כי "מדינות בעלות עבר קולוניאלי נאלצות בכך, אפילו על ידי הלחצים החברתיים של רבים מהאנשים המגיעים ממושבות לשעבר אלה, לבחון את יחסי הן עם העבר הקולוניאלי שלהן ולפרקטיקות הקולוניאליסטיות שלהן".

תהליך פיצויים אינו מרמז על פיצוי ישיר, אלא "כרוך בהרבה דברים" המראים הכרה אמיתית בעבר.

"זה עשוי לכלול צורות של שילוב של עמים שהתיישבו בעבר בחברות מטרופוליניות לשעבר", הדגים לואיס טרינדה, שגם מציין את האפשרות לחלוק יצירות אמנות שהגיעו מהמושבות.

"אוספי המוזיאונים שלנו עשירים ביותר וניתן לנצל אותם ולגלות טוב יותר לא רק על ידי הפורטוגלים אלא גם על ידי האנשים שמהם הגיעו רבים", הדגיש.

יש לנקוט בכל הצעדים הללו "בדיאלוג בין מדינות", המאפשר "שיתוף בעבר משותף, עם כל מה שלילי שנעשה".

במקרה של מוזיאונים, זה מרמז על "הכרה בכך שרבים מהיצירות שהגיעו הן יצירות שהגיעו בהקשר של אי שוויון ואפליה גדולים, מה שקרה באמת בחברה הפורטוגזית".

בסוף אפריל טען נשיא הרפובליקה, מרסלו רבלו דה סוזה, כי על פורטוגל להוביל את תהליך ההנחה והתיקון של ההשלכות של תקופת הקולוניאליזם והציע כדוגמה סליחת חובות, שיתוף פעולה ומימון, שכבר הוקמו.

בעקבות הצהרות אלה ביקשה מפלגת צ'גה רשמית את הסרת ראש המדינה, הצעה שנדחתה בפרלמנט.