אלה הם "השינויים המשמעותיים" שתוכננו לשנת 2024 על ידי פיקוד החירום וההגנה האזרחית של אלגרבה, שהדגיש בהצהרה את תרומתו של צוות ההתערבות הקבוע החדש למחוז פארו, שמביא את מספר הצוותים הללו באזור ל -36, לעומת 2023.

פיקוד החירום וההגנה האזרחית של אלגרבה (CREPCA) הדגיש גם כי מכשיר הכיבוי הכפרי יכלול השנה הוספת צוות של חבלני יערות, אשר "יופעל בעיריית סילבס".

כמו כן מתוכנן להגדיל את הפיצוי המוענק לכבאים המצטרפים ל- DECIR ב -6.10 יורו, כאשר הרשות הלאומית לשעת חירום והגנה אזרחית (ANEPC) תומכת ב -3.10 יורו נוספים והקהילה הבין-עירונית של אלגרבה (AMAL) 3.00 יורו.

"פעולות מעקב ופיקוח יוקדמו גם באזורים הפגיעים ביותר מבחינה היסטורית לשריפות כפריות" ואמצעי ההתקפה הראשונית ו/או ההתקפה המורחבת ימוקמו מראש" במקומות אסטרטגיים מראש למיקום, בנוסף ל"קבוצת כיבוי אש נוספת שהוקמה".