סגן ה- PSD חורחה פאולו אוליביירה הודיע על לוחות הזמנים שהוגדרו, כולל הדיון על "מצב האומה" ב -12 ביולי.

לפני הפסקת העבודה לפני החגים, עדיין תתקיים ישיבת מליאה אחרונה, ב -19 ביולי, רק להצבעות, אמר חורז'ה פאולו אוליביירה.

ב -12 ביוני יבחר הפרלמנט גופים חיצוניים, כולל נציגיהם במועצת המדינה. הצהרות פוליטיות מתוכננות גם לאותו יום.

יום לפני כן נקבע דיון פוטנציאלי המבוקש על ידי ה- CDS-PP, שנושא שלו לא הוכרז. ב -19 ביוני יהיה תורו של צ'גה לקבוע את סדר היום

.

למחרת, ב- 20 ביוני, התלבטו הצירים בהצעות של Chega, IL ו- BE להקים ועדת חקירה בנושא ניהול סנטה קאסה דה מיסריקורדיה דה ליסבון.

בחירתם של חמשת נציגי עצרת הרפובליקה למועצת המדינה נקבעה ליום שישי אך נדחתה.