על פי דו"ח הפעילות השנתי של המועצה העליונה של הרשות השופטת (CSM), 1,325 שופטים בשירות מלא היו בבתי המשפט של הערכאה הראשונה (38 מהם היו על בסיס מבחן), 394 שופטים בבתי המשפט לערעורים ו -58 שופטים מייעצים בבית המשפט העליון לצדק.

ברמת המחוזות, ליסבון ופורטו הן אלה עם מספר השופטים הגבוה ביותר, עם 168 ו -173 בהתאמה. לבראגנסה ופורטלגרה יש הכי מעט שופטים, כל אחד מהמחוזות עם 15

.

בשנת 2023 עזבו 52 שופטים את תפקידם עקב פרישה, 13 פחות מאשר בשנת 2022.