שר הנשיאות, אנטוניו לייטאו אמארו, אמר כי הממשלה החליטה על צעדים ש"מביאים צדק ומתינות "וכי "מבטלים טעויות".

"ביטלנו שורה של איסורים רגולטוריים ושינינו אחרים, שהביאו לכך השלכת רישיונות עבר רעועים או משפיעים על אנשים שהשקיעו בעשור האחרון, בתקווה לקבל תשואות בטווח הארוך וכי תשואה זו, אמון זה בהשקעה, נבגד על ידי פעולת המדינה", הדגיש.

אחד האמצעים, לטענת השר, הוא ביטול קיבוע מקדם ההזדקנות, "שלמעשה היה תוצאה של הגדלת ה- IMI של נכסים באירוח מקומי".

ההנהלה סומכת על עזרתן של עיריות, שיוכלו לקבוע את הכללים ולפקח על יישומם תוך התחשבות במציאות בשטחן, כדי לאפשר "מציאת מצבים שונים, אך הרמוניים יותר".

לעיריות עשויה להיות "תפקיד רגולטורי, אך גם כמתווך בסכסוכים" בין בעלים בתוך נכסים בבעלות אופקית ולקבוע את התנאים להנפקת ורישום רישיונות חדשים.

לייטאו אמארו הדגיש כי ביטולים אלה, במיוחד "של מצב הרישיון", אינם מתכוונים לדה-רגולציה בלתי מוגבלת של השוק בו פועלת הלינה המקומית.

השר סבר כי הממשלה הקודמת, סוציאליסטית, "בחרה ב- AL כיעד לא הוגן כדי לנסות לתרץ את חוסר יכולתה שהובילה להחמרת משבר הדיור", ואילו ההנהלה הנוכחית החליפה את "חזון העונש הזה בחזון מאוזן", שמכיר בכך שיש אזורים של לחץ עירוני גדול יותר ולחץ תיירותי גדול יותר.