על פי לשכת לגואה, העי רייה "מציגה שבוע אחר שבוע ערכי הפחתת צריכת מים המגיעים להפחתה כפולה מהפחתה הנדרשת בחוק, מה שמדגים את מחויבותם של עיריית לגואה, מלונאים, בעלי עסקים, חקלאים ואנשים מלגואה, באופן כללי".

"הערכים שהציגה קבוצת Águas do Algarve (ADA), באמצעות קבוצת עבודה III, הוכיחו כי עיריית לגואה הייתה אחת העיריות שהפחיתה את צריכת המים הכי הרבה בהשוואה לשנת 2023", מוסיפה העירייה.


למרות התוצאות שהושגו בחודשים הראשונים של השנה, "כל מאמצי האוכלוסייה בכלל וכל החקלאים, המלונאים ואנשי העסקים בעירייה", הלשכה רואה צורך "להמשיך לעמוד במגבלות שהוטלו" על ידי הממשלה.