הערכות INE מצביעות על תוחלת חיים בלידה של 78.37 שנים לגברים ו -83.67 שנים לנשים.

בהשוואה לשלוש השנים הקודמות, עלייה זו הייתה 0.32 שנים לגברים ו -0.15 שנים לנשים.

"במהלך עשור חלה עלייה של 1.14 שנים בתוחלת החיים בלידה עבור כלל האוכלוסייה, 1.40 שנים לגברים ו -0.87 שנים לנשים", הדגיש ה- INE, וייחס את העלייה לירידה בתמותה בגיל 60 ומעלה.

עם זאת, התרומה של גילאים מבוגרים הייתה "משמעותית יותר לנשים מאשר לגברים", על פי אותו מקור.

בגיל 65 גברים יכולים לצפות לחיות 18 שנים ונשים 21.11 שנים, מה שמתאים לעלייה של 0.24 שנים לגברים ו -0.13 שנים לנשים בהשוואה לשנים 2020-2022.

בעשר השנים האחרונות תוחלת החיים בגיל 65 עלתה ב -10.2 חודשים לגברים ו -8.4 חודשים לנשים.

"למרות העלייה בתוחלת החיים בלידה בשלוש השנים 2021-2023, זה עדיין נמוך מזה שהוערך לשנים 2018-2020 (81.22 שנים), כתוצאה, בפרט, מהירידה בתוחלת החיים בלידה שנרשמה בשלוש שנים 2019-2021 (-0.25 שנים) עקב הגידול במספר מקרי המוות בהקשר של מגיפת מחלת COVID-19".