בהצהרה שנשלחה ללוסה, APPII בירכה על "ההחלטות בנושא דיור, שאושרו על ידי מועצת השרים, המתקנות כמה מהאמצעים השליליים ביותר הכלולים בחבילת השיכון הקודמת של מייס, המדגישה את הביטול האפקטיבי של חכירה כפייתית, אמצעי שהבהיל את השוק והסר אמון רב ממשקיעים קטנים, בינוניים וגדולים".

העמותה סברה כי ביטול חכירה כפייתית ויצירת משטר לשימוש בנכסים ציבוריים פנויים או לא מנוצלים על ידי עיריות יסייעו בהפחתת משבר הדיור, "אך רק אם נכלל באסטרטגיה לאומית עולמית".

יזמי נדל"ן היו זמינים גם לתרום את תרומתם לעיריות, "ליצור פרויקטים שמציבים במהירות יותר בתים בשוק לכל פלחי השוק".