בין התאריכים 14-16 במאי, החברות "הצליחו לפתח קשרים במטרה ליצור שותפויות ועסקים", על פי אפ"ל.

השוק האמריקאי נחשב על ידי APAL כ"שוק חשוב לאלבופיירה, מכיוון שיש לו מרווח צמיחה גדול ומבוסס על פרופיל תיירותי עם כוח קנייה רב".

אלבופיירה מקבלת כ -20% מכלל הלינות בצפון אמריקה באלגרבה, כאשר רוב השהיות הן מחוץ לעונת הקיץ העיקרית.