בהודעה באתר המועצה מציינות הרשויות כי נמצאו "רמות גבוהות של כלורטים" במים, הנחשבים לתוצרי לוואי של חומרי חיטוי המשמשים לטיפול במים.

אין להשתמש במים לשתייה או לקירור אלא ניתן להשתמש בהם לשטיפת משטחים וכלים ולשטיפת שירותים.