הממשלה מבקשת "ליצור מכשיר לניתוב הון פרטי להשקעה חברתית בפרויקטים של שילוב עולים", כלומר "היתרי שהייה להשקעה חברתית - שינוי ביחס להיקף היתרי שהייה להשקעה (ARI), כך שיכלול השקעות בציוד קבלה ותשתיות, פרויקטים של אינטגרציה ותמיכה בעולים במצבים פגיעים", כך נכתב במסמך.

"הרחבה זו של ה- ARI מוסיפה לזו הצפויה ב'Construir Portugal' להשקעה בדיור בעלויות מבוקרות או הכנסה סבירה", נזכר ההנהלה בתוכנית ההגירה.

יתר על כן, הממשלה מתכוונת להשיק "מערכת תיווך והסמכה של השקעות חברתיות, כלומר באמצעות FAMI (קרן מקלט, הגירה ואינטגרציה)".

אמצעי נוסף למשוך השקעות פרטיות כולל "החלת מודל אג"ח השפעה חברתית על תחום ההגירה כדי להגדיל את ההזדמנויות להשתלבות בשוק העבודה ותנאי הקבלה, שיתוף פיתוח התגובות עם המשקיעים ומגזר הפילנתרופיה".