תוכנית הפעולה להגירה, שהוצגה על ידי ההנהלה וכוללת 41 צעדים, מצביעה על כך ש"אוכלוסיית העולים גדלה משמעותית בשנה האחרונה", ועברה מ 781,247 בשנת 2022 ל -1,040,000 בשנת 2023.

הממשלה משווה זאת גם למספר המהגרים המתגוררים בפורטוגל בשנת 2015, שעמד על 383,759.

המסמך קובע כי נתוני 2023 הם זמניים וזרים בעלי מעמד קבוע במסגרת מתן היתרי שהייה, אשרות לטווח קצר, אשרות לימוד, עבודה או שהייה זמנית, כמו גם זרים עם מצב לא סדיר.

לטענת הממשלה, רוב היתרי המגורים הניתנים בפורטוגל מיועדים לביצוע פעילויות מקצועיות.

המסמך גם מצביע על כך שההגירה תורמת ל"התחדשות דמוגרפית ולגידול האוכלוסייה הפעילה ", כאשר רוב הזרים מתגוררים בפורטוגל בגילאי 25-44.