ביום שני (3 ביוני) הודיעה הממשלה על 41 צעדים - החל מחיזוק הסוכנות לשילוב הגירה ומקל ט (AIMA) ועד לסיום הליך הבעת העניין.

להלן הרשימה המלאה של תוכנית ההגירה החדשה כפי שתוארה על ידי הממשלה.

על אילו צעדים הודיעה הממשלה?

- סיום הליך ביטויי העניין;

- חיזוק יכולת התגובה והעיבוד בפוסטים הקונסולריים;

- לתעדף ערוצי כניסה לאיחוד משפחות, סטודנטים צעירים ואנשי מקצוע מוסמכים;

- צור מבנה המשימה כדי לפתור את 400+ אלף התהליכים הממתינים;

- להתערב בדחיפות בתשתיות בקרת גבולות קיימות, מערכות IT ומאגרי מידע;

- להתעדכן בעיכוב ביישום מערכות בקרת גבולות חדשות;

- להפחית את רמות הגודש והעיכובים הגבוהים המתרחשים במעברי הגבול של שדות התעופה ליסבון ופארו;

- לחזק את המסגרת התפעולית של הסכם הניידות של CPLP;

- לאשר ולבצע התחייבויות יישוב מחדש והעברה עבור מוטבים ומועמדים להגנה בינלאומית;

- לפתח ולבצע את התוכנית הלאומית ליישום הסכם ההגירה והמקלט של האיחוד האירופי;

- הגדלת הקיבולת של חללים המקבילים למרכזי התקנה זמניים (EECITs);

- בניית מרכזי התקנה זמניים חדשים (CIT), הבטחת תמיכה משפטית וחברה אזרחית;

- קביעת מנגנוני מהירות פרוצדורליים שיושמו בתהליכי ערעורים שיפוטיים, מבחינת הגירה ומקלט;

- להבטיח את היעילות והיעילות של מערכת ההחזרה, לאחד מיומנויות אלה בין כוחות המשטרה;

- יצירת צוות פיקוח רב כוח למאבק בהתעללות (סחר בבני אדם, הגירה בלתי חוקית, ניצול עבודה והפרות זכויות אדם);

- ביקורת תהליכי הערכה לשונית לקבלת אזרחות פורטוגזית;

- הקמת מערכת משיכת הון אנושי בהתאמה לצרכי המדינה;

- לשפר את תהליך ההכרה בכישורים ובמיומנויות;

- לקדם הכשרה מקצועית של אזרחים זרים;

- ביצוע סקר צרכי עבודה, יישור ההיצע והביקוש לעובדים זרים וקליטתם המתוכננת;

- לקדם את המשיכה והנוכחות של סטודנטים זרים במוסדות להשכלה גבוהה בפורטוגל;

- הגדלת מקומות למבקשי מקלט ופליטים במרכזי קבלה;

- הגדלת יכולתן של יחידות מגורים מיוחדות לקליטת חירום של קטינים ללא ליווי;

- הגדלת יכולת הלינה הזמנית והדחופה למהגרים, פליטים ומוטבי הגנה בינלאומית;

- לקדם את ההשתלבות המקצועית של מהגרים בשוק העבודה הלאומי;

- יצירת מרכזי קבלת חירום עירוניים/בין-עירוניים לעולים, בשיתוף עיריות;

- ליישם פרויקטים של אינטגרציה בשכונות קריטיות מאוד בתיאום עירוני;

- חיזוק ההיצע, הכיסוי והתדירות של הוראת פורטוגזית כשפה שאינה אם (PLNM);

- לספק חומרים והדרכה רב לשוניים, כולל בפורטוגזית פונקציונלית;

- לפשט את התהליך למתן שוויון בחינוך הבסיסי;

- לקדם ולנהל את הגישה של המהגרים לשירות הבריאות הלאומי;

- יצירת מכשירים לתעלת הון פרטי להשקעה חברתית בפרויקטים של שילוב מהגרים;

- צור את יחידת הזרים והגבולות ב- PSP;

- ארגון מחדש של יכולות AIMA וארגון פנימי;

- חיזוק המשאבים האנושיים והטכנולוגיים של AIMA, יצירת תמריץ לפרודוקטיביות וביצועים;

- להעביר את האחריות לשירות אישי של בקשות לחידוש היתרי שהייה מ- IRN ל- AIMA;

- הרחבת השירות האישי הזמין לאזרחים מהגרים לבקש את המזהים המגזריים שלהם (NIF, NISS, NNU);

- לשחזר את מצפה ההגירה כגוף ממלכתי ליידע את המדיניות הציבורית;

- להגדיר מחדש ולבצע אוטומציה של המועצה להגירה ומקלט, כגוף מייעץ לממשלה;

- חיזוק התמיכה הכספית לעמותות מהגרים וחברה אזרחית הפועלות במגזר