מגמת צמיחת הייצור בענף זה נשמרה מאז 2017, אומר המחקר והוסיף כי בשנת 2023 ערך הייצור צמח ב -7.5% בהשוואה לשנה הקודמת, מה שנבע בחלקו מעליית המחירים.

במונחים ריאליים, הייצור בענף הבנייה במדינה רשם צמיחה של 3.4% בשנת 2023, בהשוואה לשנה הקודמת, מדגיש המחקר.

מגזר ההנדסה האזרחית צמח ב -5% בשנת 2023, בעוד שבנייה למגורים ובנייה שאינה למגורים הראו שיעורי צמיחה של 3% ו -0.7% בהתאמה.

במקרה של מספר הדירות בבניינים שהושלמו של בנייה חדשה, היא שמרה על מגמת עלייה מאז 2016, והסתכה בסביבות 21,500 בשנת 2023, 6.8% יותר מאשר בשנה הקודמת.

התעסוקה שנוצרה על ידי המגזר גדלה ב -6.4% בשנת 2023, ל -344 אלף עובדים המקבילים ל -6.9% ביחס למספר העובדים הכולל בפורטוגל.

באפריל השנה מספר חברות הבנייה בפורטוגל עלה מעט על 66,300, כ -4,400 יותר מאשר בחודש המקביל בשנה הקודמת. מבחינה גיאוגרפית ריכזו מחוזות ליסבון ופורטו בהתאמה 21.3% ו -14.8% מהחברות בעלות רישיונות

.