על פי נתוני ECO, הריבית על הלוואות משכנתא חדשות ירדה שוב בחודש השביעי ברציפות, מ -2.88 אחוזים במרץ ל -3.75 אחוזים באפריל, בהתאם לנתונים שפורסמו ב -5 ביוני, על ידי בנק פורטוגל.

מגמה זו גרמה לכך שהריבית על הלוואות משכנתא בפורטוגל הייתה מתחת לממוצע במדינות גוש האירו, שעמד על 3.77 אחוזים באפריל. נתונים של בנק פורטוגל מראים שזו הפעם הראשונה שזה קורה מאז ספטמבר 2022.

בנק פורטוגל ציין גם כי באפריל חוזה 75 אחוזים מהלוואות הבית החדשות בשיעור קבוע (למשל, עם ריבית קבועה בתקופה הראשונית של החוזה, ואחריה תקופה בה הריבית משתנה).

"זהו הנתון הגבוה ביותר מאז תחילת הסדרה הסטטיסטית בדצמבר 2021", אמר הארגון בראשות מריו סנטנו. בסוף אפריל היוו הלוואות בשיעור מעורב 22 אחוזים ממלאי ההלוואות לדיור

.

מבחינת החזר מוקדם של הלוואות משכנתא, הודיע בנק פורטוגל כי אלה מייצגים 0.93 אחוז ממלאי ההלוואות באפריל. 0.05 נקודות אחוז יותר מאשר בחודש הקודם.

"סך ההחזרים (הכוללים חוזים שהוגמרו עקב פירעון חוב החייב, איחוד אשראי בחוזה חדש והעברות אשראי למוסד אחר) היוו 91 אחוזים מהתשלומים המוקדמים באפריל", נכתב בהצהרה.

נתוני בנק פורטוגל מדגישים גם כי מספר חוזי ההלוואות החדשים לאנשים פרטיים גדל באפריל ב -71 מיליון אירו ועמד על 2,061 מיליון אירו, במיוחד לדיור (+31 מיליון אירו, ל -1,339 מיליון אירו).

כמו כן חלה עלייה באשראי הצרכני (+30 מיליון אירו, ל -491 מיליון אירו) ולמטרות אחרות (+ 10 מיליון אירו, ל -321 מיליון אירו).

מצד שני, משא ומתן האשראי צנח ב -138 מיליון אירו, והסתכם בסך 527 מיליון אירו באפריל.