היוזמה תכלול התערבויות של קלאודיה סיל, חוקרת CCMAR, ונציגים מאוניברסיטת אלגרבה, PAS-Plataforma Água Sustentável וקוורפסקה -אסוציאסו דוס בעלי ספינות ודייגים של קווארטיירה. בנוסף לדוברים האורחים, "הדיון יהיה פתוח להבעת דעות, הערות ושאלות של משתתפי המושב", לדברי המארגנים.

למרות שהודה כי "נושא המים הוא קריטי באלגרבה", Plataforma Mais Algarve מטילה ספק ברלוונטיות של בניית מפעל התפלה.

"רבים מבינים שמיליוני ההשקעות הללו אינן מוצדקות ורבים גם מאמינים שההשפעות הסביבתיות והחברתיות הנובעות מזיקות יותר מהיתרונות כביכול הנובעים מהקמת המפעל.