המדד הוא תוצאה של תוכנית "חוף בריא", כאשר מיקום ומיקומם של המגדלים מבוצעים על ידי חברה שנשכרה על ידי העירייה, בשיתוף פעולה וניטור של איגוד ההצלה של רושה.