נכון לאפריל, באלגרבה, היו 14,698 מובטלים רשומים (4.6% מהסך הארצי). ערך נמוך ממרץ (18,236) אך גבוה יותר מאותו חודש בשנת 2023 (12,454). למרות שאלגרבה רשמה את השונות הגדולה ביותר (+ 18%) בהשוואה לשנה שעברה, הנטייה היא שמספר האבטלה יירד באזור ב -19.4%, ככל הנראה בגלל בוא הקיץ והחיפוש אחר מספר גדול יותר של אנשים לעבודה

.

אלקוטים היא העירייה עם שיעור האבטלה הנמוך ביותר. בכך, רק 38 אנשים רשומים כמי שאין להם עבודה, ואילו בצד השני של השולחן אנו מוצאים את פורטימאו, שיש בו המספר הגדול ביותר של מובטלים (2,862

).

מתוך המספר הכולל של המובטלים באלגרבה, הרוב (11,207) רשומים ב- IEFP במשך פחות משנה ויש להם השכלה תיכונית בלבד (5,658).