הסימולציה כללה טביעה של כלי שיט, עם שלושה אנשי צוות על הסיפון, מה שהביא לבקשה לסיוע בחילוץ צוק ליד חוף מונטס קלריגוס, כדי לסייע בהכשרת הכבאים בהצלה מורכבת מסוג זה.

"תרחיש זה איפשר לצוותים מיוחדים אלה להתאמן בתרחישים אמיתיים ובדרך זו להוציא לפועל את הטכניקות השונות שהצלה דורשת", מסביר אחד הכבאים.

"יותר ויותר, הכבאים נתונים למצבים ואירועים מורכבים ביותר, ותרגילים מסוג זה הם המאפשרים להם לבדוק את הכנתם, הן ברמה הטכנית, הפיזית והפסיכולוגית", ומדגישים כי באזור אלגרבה, כלומר בברלבנטו אלגארביו וקוסטה ויסנטינה, ישנם מספר שבילים בהם אנשים רבים עוברים מדי יום.