בהצהרה הסבירה ASAE כי תפיסת 6,000 ליטרים של יין, שערכו עולה על 5,000 אירו, נבעה מחוסר תיוג והיעדר חשבון עו"ש מעודכן, במיוחד ביחס ל"הפער" בין בקבוקי היין לרישומו ביתרת החשבון השוטף.

ASAE אמרה גם כי השעיה את פעולת הממסד בשל חוסר דרישות ניקיון והיגיינה.