לדברי מקור החברה, בעיית הפסקת החשמל נפתרה בשעה 9:50 בבוקר.

בשעה 10:00, הוסיפו, עדיין היו עיכובים ברשת, אשר יתגברו עם חידוש הפעילות הרגילה.

הפסקת החשמל, שנרשמה בשעה 8:50 בבוקר, השפיעה על כל הקווים ברשת המטרו פורטו למעט אמרלה (גאיה) ויולטה (שדה תעופה).

רשת המטרו פורטו כוללת שישה קווים המשרתים שבע עיריות באזור המטרופולין של פורטו.