נציבות התקציב, הכספים והמינהל הציבורי (Cofap) אישרה במפורש את פרויקט ה- PS המרחיב את חלק צריכת החשמל הכפוף לשיעור מע"מ מופחת. היוזמה קיבלה אור ירוק כאשר ה- PSD הצביע נגד, צ'גה נמנע והמפלגות הנותרות הצביעו בעד

.

המדד קובע כי צריכת חשמל ביתית (עבור כוח חוזה שאינו עולה על 6.90 קילוואט) משלמת שיעור מע"מ של 6% עד 200 קוט"ש לתקופה של 30 יום. עבור משפחות גדולות (עם שלושה תלויים או יותר), הצריכה הכפופה לשיעור המע"מ המופחת עולה עד 300 קוט"ש לתקופה של 30 יום

.

הפחתה זו במע"מ על חשמל ששולם במקרים אלה תורגש רק בעוד מספר חודשים בחשבונות המשפחה, שכן אמצעי זה ייכנס לתוקף רק מינואר 2025. ההערכה היא כי מדד זה יועיל ל -3.4 מיליון משפחות בארצנו.