תוצאות סקר ההוצאות למשקי הבית 2022/2023 מראות כי ההוצאה השנתית הממוצעת הקשורה לדיור הסתכמה ב -9,390 יורו, בעוד שהאוכל עמד על 3,091 יורו וההובלה עמדה על כ -2,888 יורו.

סקר INE גי לה גם כי ההוצאות על מסעדות ולינה מייצגות 8.6% מההוצאה השנתית הממוצעת של משק הבית.

המחקר גם מצביע על כך ש"חלק קטן יותר מההוצאה המשפחתית" הופנה לתרבות, בילוי, ספורט ופנאי ושירותי חינוך באזורים כפריים בעיקר.

הסקר הגיע למסקנה כי ההוצאה השנתית הממוצעת הייתה גבוהה יותר באזור המטרופולין של ליסבון (26,891 יורו) וכי אלגרבה עלתה על הממוצע הארצי.