בהצהרה, אוניברסיטת אלגר בה הצהירה כי השלב השני יתקיים בין ה -16 ל -20 בספטמבר, ומציע קורסים בגסטרונומיה וחדשנות מזון, ורווחה בקמפוס פארו ומערכות מידע וטכנולוגיות, בקמפוס פורטימאו.

קורסי הגסטרונומיה והרווחה החדשים נועדו להכשיר אנשי מקצוע בעלי יכולת לעצב ולבצע פעילויות הכנת מזון ושתייה ובישול, ולהכשיר צעירים ברכישת ידע ופיתוח מיומנויות.

קורס מערכות המידע והטכנולוגיות המתמקד בהתפתחות המגזר בפורטוגל, נועד "ליצור אנשי מקצוע עם הכשרה טכנית בסיסית ומרכיב חזק בתחום הניהול והבינה העסקית", מסכם ההערה של UalG.