לדברי סאפ ו שמצט ט את הניתוח שביצע DECO ProTeste, נתונים מ -16 העיריות באזור מראים כי מחצית רשמו הפסדים גבוהים ו -15 היו מתחת לרמות ההתאוששות המינימליות לרשתות מזדקנות.


לגואה, לאגוס, סילבס, סאו בראס דה אלפורטל, לולה וקסטרו מרים הן שש המובילות בעיריות אלגרבה שבזבזו את המים המטופלים ביותר בשנת 2022. אלג'זור, טאווירה, אלקוטים, וילה ריאל דה סנטו אנטוניו ופורטימאו הן העיריות שבזבזו את כמות המים הנמוכה ביותר

.

לגבי מצב הרשתות, DECO PROTestE מדגיש שמונה עיריות עם רשת מזדקנת (אלג'זור, לגואה, לאגוס, לולה, אולהאו, פורטימאו, טאווירה ווילה דו ביספו), שתיים ללא נתונים (סילבס וסאו בראס דה אלפורטל) ורק אחת עם הרשת האחרונה (Alcoutim).

האחריות לאובדן מים דרך רשת האספקה מוטלת על גורמי הניהול, שלא השקיעו בשיקום או השקיעו מעט, קובע DECO ProTeste.

על פי המלצות הרשות הרגולטורית לשירותי מים ופסולת (ERSAR), השיקום השנתי צריך להיות בין 1.5 ל -4% מהרשת המזדקנת.

חשוב לציין כי נתונים משנת 2022 חושפים בזבוז ברחבי היבשת של 162 מיליון קוב מים שכבר טופלו והתבזבזו ברחבי רשת ההפצה.

"התרחיש מדאיג מאוד", רואה אלזה אגאנטה, ראש קיימות ב- DECO ProTeste, שצוטטה בהצהרה. "המים שאבדו בשנת 2022 יספיקו כדי לענות על 49% מצרכי המשפחות באזור שנלחץ כבד על ידי תיירות ואשר חווה תקופות של בצורת ממושכת, שהולידה שורה של צעדים דחופים, עם זאת, הקלים", היא

מוסיפה.