Het Plan van Herstel en Weerbaarheid, waarvan het ontwerp al door de regering aan Brussel is overhandigd, voorziet in de toepassing van 200 miljoen euro aan maatregelen ter bestrijding van de waterschaarste in de Algarve, tussen 2021 en 2026.