"We hebben vandaag 156 brandweerlieden die positief hebben getest op covid-19", vertelde Patricia Gaspar de afgevaardigden, tijdens de bespreking van de staatsbegroting (OE) voor 2021.

De staatssecretaris wees erop dat er prioritaire covid-19 diagnostische tests voor brandweerlieden zijn en benadrukte tevens dat het werk dat in de afgelopen maanden is gedaan door vrijwillige brandweerkorpsen, die "nooit hebben nagelaten om te reageren op de verschillende verzoeken". Tijdens de bespreking van de OE voor 2021 verzekerde de minister van Binnenlandse Zaken, Eduardo Cabrita, dat hij de steun van 85 euro per dag aan de brandweerkorpsen voor de duur van de pandemie van Covid-19 zal handhaven.