Dit heeft het aantal buitenlandse burgers dat legaal in Portugal verblijft tegen september op 634.000 gebracht, vergeleken met 580.000 eind 2019.