In het document is ZERO van mening dat het Milieufonds "niet ophoudt te groeien zonder de nodige controle" en wijst het erop dat het Fonds voor Energie-efficiëntie, het Permanent Bosfonds, het Fonds voor Systemische Duurzaamheid van de Energiesector en het Fonds ter Ondersteuning van Innovatie allemaal deel uitmaken van het ene Milieufonds.

Een dergelijke integratie "leidt tot de enorme dimensie" van het Milieufonds, die "een grotere en volledige transparantie in het gebruik van zijn fondsen en een nauwkeuriger onderzoek van de oriëntatie en het beheer van de politieke prioriteiten" vereist.

De organisatie waarschuwde ook dat "de toekomstige haalbaarheid van het fonds niet is voorzien met het oog op de verwachte vermindering van de inkomsten, een gevolg van de lagere koolstofuitstoot, wat kan leiden tot het perverse effect van het willen handhaven van het niveau van de emissies om het niveau van de inkomsten te behouden".

Een van de voorstellen van ZERO voor de overheidsbegroting is de invoering van een "milieuheffing" van 30 euro op tickets voor vluchten tussen Lissabon en Porto, waarbij deze inkomsten vervolgens worden doorgesluisd naar de langeafstandsspoorwegen in Portugal.