In deze tijd van het jaar zien we vaak vuur op het platteland, of zelfs als we op de weg rijden. Dit fenomeen, dat nu begint en doorgaat tot ongeveer half maart, geeft de eigenaren de mogelijkheid om hun land schoon te maken met als hoofddoel het voorkomen van branden in de volgende zomer.

Er zijn echter veel regels die we moeten volgen om ervoor te zorgen dat alles veilig is en om het risico op brand te vermijden. Het Portugal News sprak met David Thomas, voorzitter van Safe Communities Portugal, om meer te begrijpen over het onderwerp.

TPN: Waarom vinden we in deze tijd van het jaar overal vuur in de openlucht?
DT: We zien vaak dat mensen in deze tijd van het jaar groen afval verbranden als landeigenaren zich beginnen voor te bereiden op het volgende seizoen door ervoor te zorgen dat hun land wordt geruimd (bekend als brandstofbeheer) om de verspreiding van branden in de buurt van hun eigendommen te voorkomen, evenals het verwijderen van vegetatie als voorbereiding op het planten van nieuwe gewassen voor volgend jaar.

TPN: Welke regels zijn belangrijk om te weten over vuur in de openlucht?
DT: Recentelijk zijn de wetten aangescherpt en in de meeste periodes dient u de betrokken autoriteiten vooraf te informeren. Wanneer het landelijke brandrisico in uw gemeente laag, gematigd of hoog is, is het noodzakelijk om ofwel het ICNF te informeren via haar website of door contact op te nemen met 808 200 520 of de lokale brandweer. Zij zullen u verschillende vragen stellen, waaronder de locatie van de brand, de datum/tijd, het materiaal dat u verbrandt en bijvoorbeeld contactgegevens. Vervolgens wordt u geregistreerd en ontvangt u een melding, met richtlijnen voor de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn.

Indien het brandgevaar op het platteland echter zeer groot of maximaal is, of tijdens de Kritieke Brand periode (normaal gesproken tussen 1 juli en 30 september) is volgens hetzelfde proces "toestemming" vereist.
In beide gevallen wordt u, na kennisgeving door de autoriteiten of na toestemming, als de weersomstandigheden later veranderen vóór de verbranding, hiervan op de hoogte gesteld.

TPN: Vuren kunnen een risico zijn? Waarom?
DT: Tot nu toe werd meer dan de helft van de branden op het platteland dit jaar veroorzaakt door mensen die het snijafval en opgestapeld afval verbranden of door uitgebreide verbranding van ongesneden struikgewas en vervolgens het vuur uit de hand laten lopen.

Vaak komt dit doordat mensen zich hiervan niet bewust zijn of zich niet aan de veiligheidsmaatregelen houden. De belangrijkste ingrediënten die bepalen hoe een brand ontstaat, de intensiteit en de snelheid van de verspreiding ervan zijn de weersomstandigheden.

Wanneer het warm is, de luchtvochtigheid laag en de wind sterk, vormt dit een groter risico - dus vermijd deze periodes. Ook aan het einde van het zomerseizoen als er weinig regen is geweest, zoals dit jaar het geval is, is het land erg droog en neemt het risico dus toe. In feite zijn enkele van de ergste branden tegen het einde van het jaar geweest.

Bij een gecontroleerde verbranding is het van essentieel belang om de veiligheidsinstructies op te volgen, in het bijzonder: vermijd verbranding in winderige omstandigheden; vermijd verbranding op hellingen, begin 's morgens vroeg als de luchtvochtigheid meestal hoger is; zorg ervoor dat het gecontroleerd wordt; houd uw mobiele telefoon bij de hand, zorg voor een watertoevoer in de buurt; zorg ervoor dat het goed gedoofd wordt en verwittig achteraf de bevoegde instantie.

TPN: Welk advies zou u geven aan een persoon met weinig ervaring die een vuur wil maken op zijn terrein?
DT: Het is belangrijk dat iedereen die overweegt om puin te verbranden, daar fysiek toe in staat is. Als de persoon twijfelt, is het advies om dit niet te doen zonder hulp te vragen. Het is mogelijk om hulp te vragen bij de online aanvraag bij de ICNF. Er is geen kwalificatie nodig voor het verbranden van afval, maar het is belangrijk dat daarbij alle veiligheidsregels worden nageleefd. Het is belangrijk om op te merken dat als uw brand uit de hand loopt en schade aan eigendommen veroorzaakt of erger, het een strafbaar feit wordt met zware straffen.

Meer informatie op: www.safecommunitiesportugal.com/civilprotection/rural


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins