Het besluit, ondertekend door de minister van Volksgezondheid, bepaalt dat de SNS-ziekenhuizen in de maand november de bijstandsactiviteit kunnen opschorten "die, vanwege de aard of de klinische prioriteit ervan, geen gevaar voor het leven van de gebruikers inhoudt, noch een beperking van de prognose ervan of een beperking van de toegang tot periodieke of bewakingsbehandelingen".

"Het is de verantwoordelijkheid van de regionale gezondheidsadministraties, IP om de coördinatie van het gebruik van de geïnstalleerde capaciteit in de ziekenhuizen in hun geografisch gebied te verzekeren en, indien nodig, passende maatregelen te nemen voor de interregionale coördinatie, zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden die aan andere entiteiten zijn toegekend", aldus het document.