"TAP heeft met name, ondanks de gedwongen annulering van talrijke lijnvluchten van en naar derde landen, alles in het werk gesteld om, binnen de wettelijke en bestuursrechtelijke beperkingen en ondanks de talrijke praktische problemen, zoveel mogelijk aansluiting te houden bij landen met een grotere aanwezigheid van Portugezen en Portugese nakomelingen", heeft de regering verzekerd.

Deze banden hebben zich "vooral voorgedaan voor de Portugeestalige landen en voor de Verenigde Staten van Amerika", voegde de Portugese uitvoerende macht eraan toe in een antwoord op een vraag van de socialistische afgevaardigden van de parlementaire commissie voor buitenlandse zaken en gemeenschappen, waartoe Lusa toegang had.

In het document legt de regering via de minister van Infrastructuur en Huisvesting, Pedro Nuno Santos, uit dat "TAP naast de regelmatige verbindingen ook 85 repatriërings- en humanitaire vluchten heeft georganiseerd naar landen met een voor commerciële vluchten gesloten luchtruim, waardoor ongeveer 12.000 Portugezen en inwoners van Portugal naar huis konden terugkeren".

De regering onderstreepte de beperkingen die door de covid-19-pandemie zijn opgelegd en de gevolgen voor het luchtverkeer, "voornamelijk van en naar landen buiten de Europese Unie en het Schengengebied", en herinnerde eraan dat de maatschappijen moeten toezien op de naleving van de verschillende maatregelen die worden opgelegd door de markten waarop zij actief zijn.

In dit scenario waren de luchtvaartmaatschappijen die, net als TAP, langeafstandsvluchten uitvoeren, "het meest getroffen" en werden zij gedwongen hun activiteiten aan te passen, "met name door de annulering van de meeste lijnvluchten".

Anderzijds blijft de vraag naar vrijetijds- en zakenreizigers "extreem laag, niet alleen als gevolg van gezondheidskwesties - wanneer de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) alarmerende besmettingscijfers in Europa aangeeft - maar ook als gevolg van instabiliteit", zo benadrukt het document.

Wat de prognoses voor de komende maanden betreft, voegt het kabinet van de minister eraan toe dat "ze nogal pessimistisch zijn", verwijzend naar de prognoses van verschillende internationale entiteiten in de sector.

De regering zei dat, zoals voor vluchten vanaf luchthavens in Europa, met name Frankrijk, Luxemburg, Zwitserland of Duitsland, "TAP zich genoodzaakt zag bepaalde vluchten naar Europese landen te annuleren als gevolg van de duidelijke daling van de vraag".

Wat betreft het terugbetalingsbeleid voor klanten die schade ondervinden van de annulering van vluchten, wordt in het document benadrukt dat de luchtvaartmaatschappij "volledig voldoet aan de regels die zijn vastgelegd" in de regelgeving van de Europese Unie.

De luchtvaartmaatschappij heeft automatische procedures aangenomen voor de verwerking van verzoeken om terugbetaling met behulp van een "voucher" en heeft een gespecialiseerd team georganiseerd voor de verwerking van terugbetalingen in de vorm van betaling voor tickets.

Daarom was TAP er vóór eind augustus in geslaagd om de terugbetaling van 844.684 bestellingen, die tussen 1 maart en 31 juli 2020 werden ontvangen, te verwerken.