De Inspecteur-generaal voor de Interne Administratie (IGAI) heeft 950 klachten ontvangen over de prestaties van de veiligheidsdiensten in 2019, waarbij over de PSP het meest geklaagd is. In vergelijking met voorgaande jaren was 2019 het jaar met het hoogste aantal klachten tegen het optreden van de politie sinds 2012. De PSP is de veiligheidsdienst met het hoogste aantal klachten, gevolgd door de GNR, SEF en andere entiteiten.