Uit dezelfde studie blijkt ook dat het tabaksgebruik onder jongeren tot 16 jaar in Portugal sinds 2003 afneemt, maar dat het alcoholgebruik in de afgelopen vier jaar licht is gestegen. De studie schetst de Europese trends met betrekking tot de evolutie van het verslavende gedrag onder 16-jarigen.