Bij de geboorte hebben de kalveren al een aanzienlijk gewicht, meestal tussen de 3,4 en 6,4 kg! Ons kalfje weegt 3 kg en is al met zijn moeder in hun eigen verblijf, gescheiden van de vader, totdat het gespeend is. Dit nijlpaard maakt deel uit van het EEP (European Endangered Species Programme) fokprogramma in gevangenschap van de EAZA (European Association of Zoos and Aquariums), dus dit evenement is zeer belangrijk voor het ex-situ beheer en het behoud van deze soort in Europese dierentuinen. Hoewel we het geslacht van het kalfje nog steeds niet kennen, hadden we vorig jaar een mannetje dat naar de dierentuin van Beauval in Frankrijk ging. Bij deze soort is de geboorte van mannetjes erg belangrijk omdat er gemiddeld slechts 1 mannetje per 10 geboortes wordt geboren. We hopen binnenkort te weten of dit kalfje een mannetje of een vrouwtje is.