Naast deze actie heeft de NOS een dwangbevel uitgevaardigd om ervoor te zorgen dat de rechtbank voor het begin van de 5G-veiling over de Dense Air zaak beraadslaagt.

"Naast deze actie zal de NOS bij de Portugese rechtbanken een bevelschrift indienen en een beroep doen op de regels van de verordening die verantwoordelijk zijn voor de vooringenomenheid van de actievoorwaarden op de markt en ook tegen het verontrustende en ontoelaatbare gebrek aan motivering van de discriminerende maatregelen waarin de verordening voorziet", vertelde een officiële bron Lusa.

Voorzorgsmaatregelen schorten de lopende procedure op, wat de start van 5G zal vertragen.

Deze door de NOS op 12 november aangekondigde acties komen een week nadat de Nationale Communicatie Autoriteit (Anacom) de veilingregels heeft aangekondigd, die door de drie exploitanten - Altice Portugal, NOS en Vodafone Portugal - zijn aangevochten.

Op 5 november was de voorzitter van Anacom, João Cadete de Matos, van mening dat de veilingregeling "een reeks evenwichtige voorwaarden" biedt en hoopt hij dat de toewijzing van vergunningen een "verbetering" van de concurrentie in de sector mogelijk maakt.