"Om effectief te kunnen reageren is het soms nodig om te werken met verschillende toezeggingen van verschillende actoren, bijvoorbeeld door middel van een gedragscode, maar ook om dwingende regelgeving toe te passen om ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde regels toepast", aldus Didier Reynders, Europees commissaris voor Justitie, in een interview met Lusa en drie andere Europese mediakanalen in Brussel.

In dit interview over de "Nieuwe consumentenagenda", dat vandaag door de Europese Commissie is gepresenteerd, drong de verantwoordelijke voor dit toezicht erop aan dat het noodzakelijk is "de reikwijdte [van de maatregelen] voor alle platforms te vergroten", en vroeg hij hen "meer te doen", namelijk de "reuzen" van de elektronische handel zoals Amazon, eBay, Facebook, Google en Alibaba. "Het is niet omdat we al [vrijwillige] toezeggingen hebben van de grootste platforms dat dit genoeg is," voegde Didier Reynders eraan toe.

Ook andere grote e-commerce platforms zoals Allegro, Cdiscount, MS Europe, Rakuten, Verizon Media (eigenaar van Yahoo!) en Wish zijn betrokken. "Ik moet zeggen dat we een goede samenwerking hebben gehad met de grootste platforms in de strijd tegen deze pandemiegerelateerde regelingen en fraude, maar het zal beter zijn om verplichte regelgeving te definiëren om het toepassingsgebied uit te breiden naar alle platforms," zei Didier Reynders.

Dit is, van meet af aan, "het opleggen van sancties als een platform weigert deel te nemen aan de bestrijding van fraude voor consumenten of in gevallen van verkeerde informatie [...] of zelfs het verbieden van activiteiten van dit platform in de toekomst", wees de Europese commissaris voor Justitie erop.

Hoewel Didier Reynders erkende dat deze 11 e-commerce platforms "miljoenen en miljoenen advertenties" met betrekking tot covid-19 hebben verwijderd, gaf hij toe dat hij "bang is dat er hetzelfde soort misbruik en fraude zal zijn met het testen en, wie weet later, met betrekking tot vaccins".

"Ik kan een vergelijking maken met de kwestie van verkeerde informatie op de platforms en de verspreiding van nepnieuws over de pandemie. Natuurlijk is het belangrijk om een gedragscode op te stellen, om de deelname van verschillende platforms te hebben, maar uiteindelijk moet er verplichte regelgeving komen", onderstreept de verantwoordelijke, waarbij wordt gepleit voor "dezelfde bescherming voor de consument 'online' zoals die 'offline' bestaat".

In de "Nieuwe consumentenagenda", die vandaag is gepubliceerd, wordt de visie voor het EU-consumentenbeleid van 2020 tot 2025 uiteengezet, met het oog op een betere bescherming en vrijwaring van de burgers bij aankopen en andere diensten binnen de Gemeenschap. Dit pakket maatregelen houdt rekening met de lessen die zijn getrokken uit de covid-19-crisis, die heeft geleid tot meer fraude en misbruik van handelspraktijken. Wat de platforms betreft, is het grote doel "de consument te beschermen tegen fraude, misbruik en exponentiële prijsstijgingen", aldus Didier Reynders.