Naast deze aanbeveling, die ook in het CPT-verslag Portugal wordt genoemd, stelt het Comité tegen foltering ook een reeks maatregelen voor om de behandeling van gevangenen te verbeteren, met name van degenen die als het meest kwetsbaar worden beschouwd.

Het verslag bevat de resultaten van het "ad hoc"-bezoek van CPT-functionarissen aan Portugal tussen 3 en 12 december 2019 en geeft ook het antwoord van de Portugese justitiële autoriteiten weer.

Volgens het verslag heeft de CPT-delegatie tijdens het bezoek een aanzienlijk aantal "geloofwaardige beschuldigingen van mishandeling" door politiefunctionarissen ontvangen.

De vermeende mishandeling bestond voornamelijk uit mishandelingen met klappen, stoten en schoppen op het lichaam en het hoofd, alsmede afranselingen met knuppels en vond plaats ten tijde van de arrestatie, alsmede tijdens de periode van verblijf op het politiebureau.

In het verslag wordt erop gewezen dat Afro-afstammelingen, zowel Portugezen als buitenlanders, een groter risico lijken te lopen op mishandeling in politieomgevingen.

In het document wordt Portugal opgeroepen krachtig op te treden om een politiecultuur te bevorderen waarin deze leden van de nationale veiligheid niet hun toevlucht mogen nemen tot mishandeling van gedetineerden en verdachten.

Het CPT staat ook zeer kritisch tegenover het systeem van onderzoek naar gevallen van mishandeling, aangezien politieagenten die zich schuldig maken aan mishandeling meestal niet verantwoordelijk worden gesteld.

Het CPT beveelt aan het openbaar ministerie extra middelen ter beschikking te stellen om onderzoek naar vermeende gevallen van slechte behandeling "snel en grondig" te kunnen uitvoeren.

Wat het gevangeniswezen betreft, wordt in het verslag opgemerkt dat de gevangenisbevolking is afgenomen, maar wordt gewaarschuwd dat de overbevolking van gevangenissen zoals Caxias, Porto en Setúbal "een ernstig probleem blijft dat ernstige gevolgen heeft voor de levensomstandigheden in de gevangenissen en de betrekkingen tussen wetshandhavers, bewakers en gedetineerden".

Het rapport geeft aan dat kwetsbare gevangenen in deze drie gevangenissen in zeer slechte omstandigheden werden gehouden, sommige met minder dan 3m² woonruimte per persoon en andere opgesloten in cellen tot 23 uur per dag.

Het CPT nam ook nota van maatregelen ter verbetering van het toezicht op interventies van gevangenisbewakers om verstoringen in gevangenissen in te dammen en uitte sterke bedenkingen over het gebruik van vuurwapens en andere dwangmiddelen, zoals gasgranaten in een afgesloten gevangenisomgeving.

Het Comité tegen foltering heeft ook aanbevelingen gedaan over de activiteiten van gevangenen, gezondheidszorg en discipline, en heeft benadrukt dat de middelen van de gevangenisbewakers en hun professionele opleiding moeten worden versterkt.

Wat betreft de Psychiatrische Kliniek van de Santa Cruz do Bispo Penitentiary, zegt het CPT opnieuw te hebben vastgesteld dat de patiënten in "vreselijke omstandigheden" werden gehouden, in een omgeving die vergelijkbaar is met een gevangenis.

In het besef dat deze inrichting geen therapeutische omgeving kan bieden voor de zorg en behandeling van psychiatrische patiënten, herhaalt het CPT zijn aanbeveling om de inrichting te sluiten en de patiënten te verplaatsen naar een geschikt psychiatrisch of sociaal zorgcentrum.

In hun antwoord hebben de Portugese autoriteiten verslag uitgebracht over de maatregelen die worden genomen om tegemoet te komen aan de aanbevelingen van het CPT met betrekking tot de slechte behandeling door de politie en de verbetering van de behandeling van gevangenen in het gevangeniswezen.

In hetzelfde antwoord werd ook verwezen naar de oprichting van een gezamenlijke werkgroep, benoemd door de ministers van Volksgezondheid en Justitie, om de huidige wet op de geestelijke gezondheidszorg te herzien en te hervormen.