In een verklaring zei ASAE dat deze toezichtsoperatie, op nationaal niveau, ook heeft geleid tot de opening van 25 inbreukprocedures, waarbij één marktdeelnemer in de sector "gedeeltelijk geschorst" bleef.

De inbeslagnames, ter waarde van meer dan 3.500 euro, hebben betrekking op vlees en weeginstrumenten, aldus ASAE.

De inspectieoperatie van ASAE had als hoofddoel de verificatie van de specifieke vereisten van de activiteit van deze sector, met bijzondere aandacht voor de verificatie van de bewaartemperaturen en de blootstelling van de vleesproducten.

De verificatie van de informatieverstrekking aan de consument over levensmiddelen, met name over het land van oorsprong of de plaats van herkomst en de verplichte etikettering van rundvlees, was een andere doelstelling van de door ASAE uitgevoerde actie van het noorden tot het zuiden van het land.

Als belangrijkste geconstateerde overtredingen wijst ASAE op de niet-naleving van de algemene en specifieke hygiënevoorschriften, de niet-naleving van de etikettering van vlees of vleesproducten en de niet-naleving van het proces of de processen op basis van de HACCP-beginselen (Hazard Analysis and Critical Control Points).

ASAE waarschuwt dat zij op het hele nationale grondgebied inspectieacties zal blijven ontwikkelen ten behoeve van een "gezonde en eerlijke concurrentie tussen de economische marktdeelnemers", om de voedselveiligheid en de volksgezondheid van de consumenten te waarborgen.