De conclusies zijn te vinden in het European School Survey Project on Alcohol and other Drugs (ESPAD), dat het mogelijk maakt om de Europese trends op het gebied van de ontwikkeling van verslavend gedrag onder jongeren te volgen.

Uit een vergelijking van de laatste gegevens voor 2019 met de studie van 2015 blijkt dat de traditionele tabaksconsumptie met drie procentpunten is gedaald in lijn met de Europese trend.

Ook de consumptie van elektronische tabak daalde in Portugal in dezelfde periode met vijf procentpunten, meer dan het Europese gemiddelde (dat met twee procentpunten daalde), en Portugal is het land met de op één na laagste consumptie van dit type sigaret.

Vergeleken met het Europese gemiddelde laten de resultaten een daling zien van het verbruik van niet alleen tabak, maar ook van illegale drugs en alcohol, maar in omgekeerde richting heeft Portugal een lichte stijging van het alcoholverbruik geregistreerd, waarmee het de neerwaartse trend die het sinds 2007 heeft gevolgd, heeft omgebogen.

Tussen 2015 en 2019 steeg het percentage 16-jarige studenten die tijdens hun leven ten minste één alcoholische drank innamen van 71 procent naar 77 procent en steeg de prevalentie van 'binge drinking' (een grote hoeveelheid bij dezelfde gelegenheid) ook.

Ondanks de stijging blijft het land onder het Europese gemiddelde voor de prevalentie van alcoholgebruik in de laatste 30 dagen, de prevalentie van dronkenschap ook in de laatste 30 dagen en 'binge drinking', terwijl het opvalt in de keuze van de dranken.

Na Spanje is Portugal het tweede land waar de meeste jongeren gedistilleerde dranken hebben gekozen boven bier, wijn, cider of alcopops de laatste keer dat ze dronken, waarbij de hoeveelheid alcohol die bij de laatste gelegenheid werd geconsumeerd het tiende hoogste is van de 35 landen.

Het land onderscheidt zich ook aan de negatieve kant door de vroege alcoholconsumptie, want "het percentage 16-jarigen dat op 13-jarige leeftijd of jonger is begonnen met drinken ligt aanzienlijk hoger dan het Europese gemiddelde". Aan de andere kant zijn er minder mensen die zo vroeg dronken werden.

Wat betreft ander verslavend gedrag gaf meer dan de helft van de Portugese jongeren, die in het weekend de meeste tijd doorbrengen op sociale netwerken, toe dat ze problemen hadden met het gebruik van het internet op sociale netwerken en 24 procent in online games.