Dit initiatief zal een financiële bijdrage krijgen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, ten bedrage van 1,5 miljoen euro, en moet "culturele bemiddelaars, gemeenten en burgers, ter verdediging van de artistieke gemeenschap en het culturele erfgoed, zowel immaterieel als materieel", gedurende de eerste vijf maanden van 2021, volgens de AML-verklaring, verenigen. De goedkeuring van de aanvraag van de metropoolregio Lissabon en haar 18 gemeenten voor het regionale operationele programma Lissabon 2020 werd aangekondigd tijdens de vergadering van de werkgroep "Metropolitane cultuur".

Mural 18 zal beginnen in januari 2021, en lopen tot mei. "Het programma zal binnenkort worden onthuld," zei de gemeenten. Door middel van Mural 18 zal "een reeks evenementen worden ontwikkeld op meerdere artistieke gebieden (muziek, theater, dans, straatkunst, enz.), voornamelijk in de open lucht, en in ruimtes die het culturele erfgoed van ons grondgebied waarderen, waarbij, waar mogelijk, roaming acties worden overwogen".

"Op een bijzonder delicaat moment voor de culturele sector, en voor de bemiddelaars en structuren die betrokken zijn bij het ontwerp en de productie ervan, hebben de gemeenten van het grootstedelijk gebied van Lissabon unaniem een programma opgesteld dat een impact heeft op het levensonderhoud van degenen die van cultuur hun leven maken", zeggen ze.

De gemeenten van de AML benadrukken dat dit initiatief "ook een duidelijk standpunt is over het belang van culturele activiteiten in het leven van onze gemeenschap".