WavEC Offshore Renewables werkt samen met de Canadese ambassade in Portugal als gastheer voor 'Advancing the Blue Economy through Intercontinental Collaboration' op 9 en 10 december.

Het tweedaagse online evenement omvat een rooster van sprekers van wereldklasse die kennis zullen delen over drijvende offshore windmolenparken, naast de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van golfslag, drijvende zonne-energie, waterstof en offshore aquacultuur.

Panelleden zijn onder andere EDP, Ocean Winds, Marine Renewables Canada, Hydrogen Optimised, Natural Resources Canada, Canada's Ocean Supercluster, CorPower Ocean, X1Wind, AW-Energy, Teamwork Technology en Aquazor. Academici zullen zich aansluiten bij het Fundy Ocean Research Centre for Energy en het Atlantic Lab for Future Technologies. Ondertussen zullen overheidsfunctionarissen van de Canadese ambassade en het Portugese ministerie van Maritieme Zaken en het ministerie van de Zee een bijdrage leveren.

WavEC President António Sarmento zei: "We zijn blij dat we dit evenement samen met onze Canadese collega's organiseren, waar we onze passie en wereldwijde knowhow over de bloeiende blauwe economie kunnen delen. Beide landen zijn verantwoordelijk voor grote oceaangebieden en erkennen de noodzaak van een beter begrip van de fysieke en biologische processen die in de oceaan plaatsvinden als gevolg van externe factoren, die ook van invloed zijn op de klimaatverandering. Als internationale partners zijn onze landen geïnteresseerd in de duurzame en verantwoorde exploitatie van de rijkdommen van de oceanen op verschillende belangrijke gebieden, waaronder energie, voedsel en materialen. Op onze beurt willen we de kennis en het begrip van de enorme mogelijkheden om technologieën te ontwikkelen voor een betere monitoring en observatie van de oceaan en zijn enorme rijkdommen vergroten.

"In de komende jaren zullen de oceanen onvermijdelijk een steeds belangrijkere rol spelen bij de ondersteuning van de wereldwijde economische groei. Als we nu echter niet de juiste technologie ontwikkelen om duurzame ontwikkeling te waarborgen, zal dit een verwoestende invloed hebben op het mariene milieu. Dit seminar is een gelegenheid om te debatteren over de uitdagingen en kansen in verband met de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor de oceanen en ook een gelegenheid voor bedrijven, onderzoeksorganisaties en de overheid om van gedachten te wisselen en een beter inzicht te krijgen in de mogelijkheden die zij gezamenlijk kunnen benutten".

De inzet van Portugal voor schone energie wordt ondersteund door het Nationaal Energie- en Klimaatplan 2030, dat erop gericht is om tegen 2030 80 procent van het totale energieverbruik van het land te halen uit hernieuwbare energiebronnen. Ondertussen levert hernieuwbare energie in Canada momenteel ongeveer 17 procent van de primaire energievoorziening van de natie, waarbij de meerderheid wordt toegeschreven aan waterkracht.

De ambassadeur van Canada in Portugal, Lisa Rice Madan, zei: "De ambassade van Canada in Portugal is verheugd om samen te werken met WavEC om dit seminar van wereldklasse te leveren. Het bouwen aan een duurzame oceaaneconomie is zowel een wereldwijde uitdaging als een kans, en daarom is het belangrijk dat internationale panelleden, ook van Canadese organisaties, hun expertise op het gebied van mariene hernieuwbare energie, oceaantechnologieën en visserij en aquacultuur delen.
Voor meer informatie over WavEC, bezoek www.wavec.org.